Тов "Дужняк" - пожежне обладнання.

Противопожарное оборудование телефон
 • (044) 391-06-63
 • (095)-391-06-63
 • (096)-887-87-08

Умови використання

1. Загальні положення

1.1. Ця угода користувача (далі – Угода) відноситься до сайту інтернет-магазину "Тов Дужняк", розташованого за адресою antifire.com.ua інтернет-магазину, і до всіх відповідних сайтів, пов'язаних з сайтом antifire.com.ua.

1.2. Сайт інтернет-магазину» Тов Дужняк " (далі – Сайт) є власністю Тов Дужняк

1.3. Ця Угода регулює відносини між адміністрацією сайту інтернет-магазину "Тов Дужняк" (далі – Адміністрація сайту) і Користувачем даного сайту.

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.

1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених до цієї Угоди.

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї угоди на наявність змін в ньому.

2. Визначення термінів

2.1. Наведені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди таке значення:

2.1.1» Тов Дужняк " – інтернет-магазин, розташований на доменному імені antifire.com.ua, здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.

2.1.2. Інтернет-магазин-сайт, що містить інформацію про товари, продавця, що дозволяє здійснити вибір, замовлення і (або) придбання товару.

2.1.3. Адміністрація сайту інтернет-магазину-уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені Тов Дужняк.

2.1.4. Користувач сайту інтернет-магазину – далі-Користувач) - особа, що має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

2.1.5. Зміст сайту інтернет-магазину (далі-зміст) - охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові та інші твори, користувацькі інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу сайту та інші об'єкти інтелектуальної власності всі разом і/або окремо, що містяться на сайті інтернет-магазину.

3. ПРЕДМЕТ угоди

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві інтернет-магазину доступу до вмісту на сайті товарів і послуг, що надаються.

3.1.1. Інтернет-магазин надає користувачеві наступні види послуг (сервісів):

 • - доступ до електронного контенту на безкоштовній основі, без права скачування, публікації контенту на сторонньому ресурсі;
 • - доступ до засобів пошуку та навігації інтернет-магазину;
 • - надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій користувачів, виставлення оцінок контенту інтернет-магазину;
 • - доступ до інформації про товар і до інформації про придбання товару на платній основі;
 • - інші види послуг (сервісів), що реалізуються на сторінках інтернет-магазину.
 • 3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонують) на даний момент послуги (сервіси) інтернет-магазину, а також будь-які їх наступні модифікації і з'являються в подальшому додаткові послуги (сервіси) інтернет-магазину.

  3.2. Ця Угода є публічною офертою. Зайшовши на Сайт Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

  3.3. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

  4. ПРАВА та ОБОВ'ЯЗКИ сторін

  4.1. Адміністрація сайту має право:

  4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного сайту. Зміни набирають чинності з моменту публікації нової редакції угоди на сайті.

  4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

  4.1.3. Змінювати розмір оплати, що стягується за надання доступу до використання сайту інтернет-магазину. Зміна вартості не буде поширюватися на користувачів, що мають реєстрацію до моменту зміни розміру оплати, за винятком випадків, особливо обумовлених адміністрацією сайту інтернет-магазину.

  4.2. Користувач має право:

  4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту після дотримання вимог про реєстрацію та оплату.

  4.2.2. Користуватися всіма наявними на сайті послугами, а також купувати будь-які товари, пропоновані на сайті.

  4.2.3. Ставити будь-які питання, що відносяться до послуг інтернет-магазину за реквізитами, які знаходяться в розділі сайту «Контактна інформація».

  4.2.4. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.

  4.3. Користувач сайту зобов'язується:

  4.3.1. Надавати за запитом Адміністрації Сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг даного сайту.

  4.3.2. Дотримуватися майнових і немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні сайту.

  4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушують нормальну роботу сайту.

  4.3.4. Не поширювати з використанням сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.

  4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.

  4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою адміністрації сайту.

  4.3.7. Не використовувати сервіси Сайту інтернет-магазину з метою:

  4.3.7.1. завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

  4.3.7.2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.

  4.3.7.3. порушення прав неповнолітніх осіб і (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.

  4.3.7.4. утиску прав меншин.

  4.3.7.5. представлення себе за іншу людину або представника організації і (або) спільноти без достатніх на те прав, в тому числі за співробітників даного інтернет-магазину.

  4.3.7.6. введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого товару з каталогу інтернет-магазину, розміщеного на сайті.

  4.3.7.7. некоректного порівняння товару, а також формування негативного ставлення до осіб, (не) користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.

  4.4. Користувачеві забороняється:

  4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту сайту даного інтернет-магазину;

  4.4.2. Порушувати належне функціонування сайту;

  4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного сайту;

  4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, пропонованих на сайті;

  4.4.4. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на сайті або в будь-якій мережі, що відноситься до Сайту.

  4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого користувача сайту.

  4.4.6. Використовувати Сайт і його зміст в будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інтернет-магазину або інших осіб.

  5. Використання сайту інтернет-магазину

  5.1. Сайт і зміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється адміністрацією сайту.

  5.2. Зміст сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації Сайту.

  5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

  5.4. Придбання товару, пропонованого на Сайті, може зажадати створення облікового запису Користувача.

  5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені користувача облікового запису.

  5.6. Користувач повинен негайно повідомити адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-якому іншому порушенні системи безпеки.

  5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо вона не використовувалася більше 1 календарного місяця поспіль без повідомлення Користувача.

  5.8. Ця Угода поширює свою дії на всі додаткові положення та умови про купівлю товару та надання послуг, що надаються на сайті.